ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

Enter Site